top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret 21.10.20

 

FØR DU BRUGER DENNE MOBILAPPLIKATION, LÆS FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT ("App"). Følgende vilkår og betingelser sammen med gældende lovgivning gælder for alle brugere af appen. Du accepterer disse vilkår og betingelser, og at de repræsenterer en bindende aftale mellem dig ogMOTIApS. Hvis du er uenig i vores vilkår og betingelser, har du ikke tilladelse til at få adgang til og bruge vores app.

 

MOTIApS (“MOTI”, “vi”, “os”, “vores”) er udgiveren af denne app.

 

Rettigheder

Denne app og dens tjenester er kun tilgængelige for brugere med juridisk bindende kontrakter og adgang givet gennem appens registreringsproces. Når du bruger appen, erklærer og garanterer du, at du er ≥18 år gammel og/eller på en eller anden måde i stand til at underskrive juridisk bindende kontrakter. I forhold til, at du bruger appen, erklærer og garanterer du også, at du har givet os nøjagtige, anvendelige og fyldestgørende oplysninger.

 

Formål

Formålet med appen er at give dig en mobil grænseflade til at udføre og gemme målinger af dine klienter i forhold til deres fysiske fase sammen medMOTImålesystem (MOTImåleenhed og enten MOTI-rem eller MOTI-mærkat). Målingerne sammenlignes derefter automatisk med de respektive gemte målinger, visualiseres i din kundes profil og uploades til skyen, så du kan få adgang til måledataene viaMOTIweb-klient med din konto. Appen er begrænset til kun at blive brugt til opgaver relateret til vurdering af den fysiske fase af den menneskelige krop. For at du kan få adgang til appen, skal du angive visse personlige oplysninger om dig selv. For at appen skal fungere efter hensigten, er du også forpligtet til at give personlige oplysninger om din klient, hvilket du skal have deres samtykke til, da det frivilligt skal inkluderes i appen.

 

Samtykke

Data indsamlet fra alle brugere gennem appen: navn, jobtitel og e-mail. Data indsamlet fra alle dine kunder gennem appen: navn, køn, fødselsdato, højde, vægt - og hvis du vælger at udføre og gemme målinger - resultater af ledbevægelser, bevægelseskvalitet, genpositionering af led, sammenligninger af disse, og eventuelle noter, du indtaster i appen. Disse oplysninger betragtes som dine "data", og du giver dit samtykke til:

 1. Den elektroniske kommunikation mellem dig og os, når du bruger appen, overholder gældende love og regler for privatlivets fred.

 2. For at overholde formålet med appen kan vi udføre indsamling, opbevaring, behandling, vedligeholdelse, upload, synkronisering, transmission, deling, offentliggørelse og brug af dine data.

 3. Dine data i relation til dine appbesøg og brug kan anonymiseres og indsamles for at blive inkluderet til forretningsrelaterede anliggender internt iMOTIsåsom validering, optimering af ydeevne, systemopdateringer, support, udvikling af fremtidig software sammen med yderligere app-relaterede tjenester eller for at forbedre

 4. Revisionslogfiler, der afspejler din brug af appen, vil blive genereret baseret på dine data.

 5. Indsamling, transmission og opbevaring af dine data varetages afMOTI.

 6. Så længe du bruger appen, giver du samtykke til vores brug af dine data som specificeret i vores vilkår og betingelser.

 7. Vores privatlivspolitik gælder for vores brug af dine personlige data.

 

Begrænsninger

I tilfælde af misbrug eller overtrædelse af vores vilkår og betingelser af dig,MOTIforbeholder sig retten til at fjerne dig fra vores tjenester inklusive appen, da vi betragter det som et væsentligt brud. Dette kan medføre suspendering og tilbagekaldelse af din konto og din tilladelse til at bruge appen med øjeblikkelig virkning. Du må ikke bruge appen på følgende måder:

 • Kopiere, reverse engineering, dekonstruere, dekompilere, udlede kode, oversætte eller udvikle et lignende produkt;

 • Gennem appen eller yderligere indhold indsamle, udtrække eller udnytte data, som ikke bevidst er gjort tilgængelige;

 • Brug alle bots, edderkopper, trojanske heste, orme, spyware, ransomware, bomber, vira, denial-of-service-angreb eller enhver anden ondsindet kode, enhed eller proces;

 • Deaktivere, overbelaste, beskadige eller hæmme appen eller på anden måde skabe begrænsninger forMOTIeller andre brugeres brug af appen;

 • Forbindelse af en brugers konto til ethvert andet netværk, system, applikation eller webside eller til appen oprette et link fra eller til en anden placering;

 • Til fordel for enhver tredjepart skal du bruge appen eller indholdet af appen, herunder distribution eller underlicensering af appen.

 • Adgang til eller forsøg på at få adgang til en anden brugers konto eller begrænsede data eller efterligning af en anden bruger, person,MOTImedarbejdere eller repræsentanter.

 • Fjernelse af enhver meddelelse om ejendomsret i forbindelse med appen, herunder, men ikke begrænset til, patent, ophavsret og varemærke.

 • Chikane, trusler eller brug af krænkende sprog var rettet mod os eller en anden person på nogen måde.

 • Offentliggør på nogen måde stødende udtalelser, inklusive dem, der er karakteriseret som ærekrænkende, injurierende, fornærmende, obskøne eller ulovlige.

 • Formidle annoncer, reklamemateriale, spam, junkmail, pyramidespil eller andre former for opfordring; eller

 • På nogen måde holde os ansvarlige i forhold til dig involveret i ulovlig adfærd.

 

MOTIer ikke ansvarlig for indhold lavet af brugere af appen, da vi ikke har eller har ressourcer til at gennemgå alt materiale lavet af vores brugere.

MOTIer ikke ansvarlig for brugerlavet indhold lavet i appen og/eller tilhørende applikationer distribueret af brugere, og vi påtager os intet ansvar eller forpligtelse i forhold til noget indhold og/eller aktivitet i appen.

Men indhold, som vi betragter som:

 • ærekrænkende, stødende eller obskønt;

 • Svigagtig eller vildledende;

 • Krænkelse af enhver intellektuel ejendom, herunder ophavsret og varemærke eller;

 • På nogen måde uacceptabelt efter vores egen vurdering.

 

Medicinsk ansvarsfraskrivelse

Medicinsk rådgivning ydes ikke af appen. Det er App-brugerens ansvar at instruere og kontrollere, at deres klienter udfører den respektive bevægelse korrekt i forhold til den respektive måling udført medMOTImålesystem.MOTIkan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i de målinger, der udføres medMOTImålesystem.

 

Ejendomsret og begrænsninger

MOTIeller vores licensgivere ejer alt indhold (“Indholdet”) af appen, inklusive illustrationer, designs, logoer, handelsnavne og gemte data i anonymiseret form. Du som bruger opnår ikke noget ejerskab, rettigheder eller licens vedrørende indholdet af appen ved at bruge appen undtagen de ikke-anonymiserede personlige data, som du har genereret. Enhver kopiering, reproduktion, visning, distribution, transmission, videresalg, udsendelse, reverse-engineering, afledning eller udnyttelse af appen og det indhold, du ikke ejer, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fraMOTI.

Eventuelle markeringer, kendetegn eller ejendomsretlige meddelelser i appen eller dens indhold har du ikke tilladelse til at udføre nogen ændring, ændring, sletning eller tilsløring af. I tilfælde af uautoriseret brug, krænkelse, misbrug eller ændring af indholdet forbeholder vi os retten til at bruge alle tilgængelige juridiske midler mod dig.

 

Ansvarsfraskrivelse for garanti

APPEN LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF APPEN OG DEN TILHØRENDE TJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER VI VI sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED APPEN OG DIN ANVENDELSE HERAF, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, PARTICULERING OG PARTICULERING. (VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF APPENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED, SOM ER LINKET TIL DENNE WEBSTED, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (1) 2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF APPEN, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER FORMELLE OPLYSNINGER. OPBEVARES DERE OG/ELLER (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA APPEN.

 

Ansvarsbegrænsninger

MOTIHERUNDER DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER LICENSGIVERE ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORHOLD, DER ER RELATERET TIL APPEN ELLER DEN INDHOLD (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HVORDAN DU BRUGER ELLER IKKE KAN BRUGE APPEN ELLER DET MAKS. INDHOLD) LOV.

 

Skadesløsholdelse

DU SAMTYKKER TIL AT FORSVARE, SKADEHOLDE OG HOLDE MOTI OG ALLE VORES RESPEKTIVA OFFICIERE, AGENTER, PARTNERE OG ANSATTE USKADELIG OG FRA OG MOD EVENTUELLE TAB, SKADE, ANSVAR, KRAV, ELLER KRAV, ER KRAV, FRAKURERER ET RESULTAT FRA (1) OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OG (2) BRUG AF APPEN.

 

Afkald på gruppesøgsmål og voldgift

Du accepterer, at du giver afkald på din ret til en retssag i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven og bindende voldgift for at løse enhver tvist eller krav i forbindelse med din brug af appen. Du giver afkald på din ret til at deltage i enhver repræsentativ handling eller gruppe vedrørende din brug af appen mod os og vores tilknyttede selskaber, licensgivere og sponsorer. Ved at give modparten en skriftlig erklæring om ethvert krav, der er tilstrækkeligt detaljeret til at beskrive indholdet af sådanne krav, udøver du eller vi vores ret til at gøre det. Enhver tvangslov, som i andre henseender ville gælde i retten eller andre retssager, vil gælde for alle indsendte krav om voldgift. Voldgiften vil blive udført i regionen af det land, hvor en af parterne har bopæl og ledet af en neutral voldgiftsmand i henhold til dansk lovgivning.

 

Lovvalg

Disse vilkår og betingelser og din brug af appen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den danske lovgivning, der gælder for aftaler indgået og skal udføres fuldt ud inden for EU, uden hensyntagen til dens lovkonfliktprincipper.

 

Aftaleændringer og varighed

Vi har tilladelse til at foretage ændringer i appen, dens indhold, vilkår og betingelser, eller midlertidigt eller permanent stoppe driften af appen uden at have varsel af nogen grund og til enhver tid. Vores vilkår og betingelser gælder for dig, når du tilgår appen. Du accepterer vores vilkår og betingelser offentliggjort på det tidspunkt, du tilgår appen, hver gang du tilgår appen. Selv efter at du er holdt op med at bruge appen, eller appen er blevet lukket ned, vil disse vilkår og betingelser stadig være gældende for dig, i det fulde omfang tilladt af loven.

 

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende Bestemmelser.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os påmoti@moti.dk

MOTI logo blue.png
bottom of page